Děkuji,

že jste si našli čas na vyplnění tohoto dotazníku. Vím, jak náročnou záležitostí může plánování svatby být. Doufám, že to Vaše probíhá pokud možno hladce a s radostí. Čím více mi toho o Vás prozradíte; o Vašem dni a představách s ním spojených, tím lépe, abych se co možná nejvíce mohla přiblížit Vašim očekáváním. Ze srdce se těším na možnost Vás poznat.

Prosím o kontakt na osobu včetně celého jména, se kterou budu moc případně komunikovat po celou dobu Vašeho dne.

Prosím o přesnou adresu místa konání.

Nebojte se rozepsat; čím více informací mi poskytnete, tím lepší výchozí bod si pro naši spolupráci vytvoříme. Pokud ale ještě vůbec nemáte představu, vůbec nic se neděje. Všechno spolu případně dořešíme, jakmile si budete jistí, že už máme s čím pracovat :).

Prosím zaškrtněte, co si představujete jako výsledek naší spolupráce. Někomu stačí čistě online galerie, někdo chce k online galerii vyvolat vybrané fotografie, někdo chce z vybraných fotografií vytvořit foto knihu.