Děkuji,

že jste si našli čas na vyplnění tohoto dotazníku. Vím, jak náročnou záležitostí může plánování svatby být. Doufám, že to Vaše probíhá pokud možno hladce a s radostí. Čím více mi toho o Vás prozradíte; o Vašem dni a představách s ním spojených, tím lépe, abych se co možná nejvíce mohla přiblížit Vašim očekáváním. Ze srdce se těším na možnost Vás poznat.

Prosím o kontakt na osobu, se kterou budu moc případně komunikovat po celou dobu Vašeho dne.

Prosím o přesnou adresu místa konání.

Prosím pokud možno o co nejpřesnější informace. Pokud ještě vůbec nemáte představu, vůbec nic se neděje. Všechno spolu dořešíme, jakmile si budete jistí, že už máme s čím pracovat :).

Kulturní a rodinné tradice, náboženské rituály; místa, kde se můžu a nemůžu pohybovat. Lidé, u kterých byste rádi, aby se na fotografiích vyskytovali častěji atd.

Prosím zaškrtněte, co si představujete jako výsledek naší spolupráce. Někomu stačí čistě online galerie, někdo chce k online galerii vyvolat vybrané fotografie; někdo chce z vybraných fotografií vytvořit foto knihu.